Publicerad den

Har släktingar dött av lungcancer? Anlita Radea!

Lungcancer kan bero på många saker, men om många i släkten har drabbats och det visat sig att de bott i samma byggnad stora delar av livet, kan det bero på radon. Radon är nämligen en naturligt förekommande ädelgas som är radioaktiv. Den förekommer naturligt främst i bergig grund. Byggnader som byggs på en mark med höga halter radon kan få förhöjda halter inomhus.
Att utsättas för höga halter radon under lång tid kan leda till lungcancer och därför är det viktigt att ta reda på om ens bostad har förhöjda halter inomhus.

Företaget Radea kan mäta halterna av radon och även ta reda på var den kommer ifrån. I vissa fall kan det nämligen komma från byggmaterialet om byggnaden är byggd under mitten av 1900-talet. Om släktforskning visat att många i släkten har drabbats av lungcancer kan därför radon misstänkas ifall alla bott under samma tak. Då gäller det att gå vidare med en utredning.